Privacybeleid

Houtindustrie Stam & Landman B.V. en Gevelelementen Noord-Holland B.V.

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacybeleid opgezet. Dit beleid is van toepassing op alle diensten van Houtindustrie Stam & Landman B.V. (HSL) en Gevelelementen Noord-Holland B.V. (GNH). In ons privacybeleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met dit privacybeleid.

HSL en GNH gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons verschaft. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een transparante en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een correcte naleving van deze wetgeving. Eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunnen aan de Autoriteit worden gericht.

HSL en GNH verwerken persoonsgegevens in het kader van dienstverlening. Zo worden uw naw-gegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw CV en uw motivatie verwerkt om contact met u op te kunnen nemen en om diensten te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze diensten, is het mogelijk om uw toestemming weer in te trekken middels een e-mail aan info@stamenlandman.nl. Voor zover mogelijk binnen de wettelijke kaders zullen wij uw gegevens dan niet langer verwerken.

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt slechts plaats binnen de EER. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan transporteurs om uw bestelling af te kunnen geven.

HSL en GNH bewaren uw persoonlijke gegevens die op de website zijn vergaard zo lang als dit nodig is om de diensten, producten en informatie te verschaffen waar u om gevraagd heeft of zolang er een wettelijke plicht op ons rust om de gegevens te bewaren.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stamenlandman.nl.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzien, overdragen, corrigeren, of verwijderen van uw persoonsgegevens indienen bij HSL en GNH via het e-mailadres: info@stamenlandman.nl. Elk verzoek wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, althans in ieder geval binnen vier weken.

Houtindustrie Stam & Landman B.V. en Gevelelementen Noord-Holland B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen. De meest actuele versie van ons privacybeleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om ons privacybeleid voor ieder gebruik opnieuw te lezen.